THIS IS SALTS Spearmint สเปียร์มินต์เย็น 30Ml 35mg

260 ฿

สำหรับใช้กับเครื่องตระกูล Pod เท่านั้น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า This is Salts – Spearmint

สเปียร์มินต์เย็น

ขนาด 30ml ระดับนิโคติน Nic 35

PG/VG 50/50

;

หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับใช้กับเครื่องตระกูล Pod เท่านั้น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า This is Salts – Spearmint

สเปียร์มินต์เย็น

ขนาด 30ml ระดับนิโคติน Nic 35

PG/VG 50/50