Coil Hotcig RDS

550 ฿

Coil Hotcig RDS
เบอร์ 0.15/0.3/0.6/1.2
1กล่อง5ตัว

หมวดหมู่: ,
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Hotcig RDS Replacement EUC Coil Features:

  • 0.3ohm RM1 Coil (30 – 40W)
  • 0.6ohm RM2 Coil (20 – 25W)
  • 1.2ohm RM3 Coil (10 – 15W)
  • 0.15ohm RMX Coil (65-80w)