BLVK UNICORN – FRZN 60ml 3mg (USA)

490 ฿

หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

FRZN by BLVK UNICORN E-Liquid 60ML 3MG

FrznBERRY: กลิ่นสตรอเบอร์รี่สุกผสานความเย็นสุดขั้วจากเมนทอล

FrznAPPLE: กลิ่นแอปเปิ้ลเขียว เปรี้ยวหวาน

FrznCHEE: กลิ่นลิ้นจี่อันมีเอกลักษณ์ผสานความเย็นสุดขั้วจากเมนทอล

FrznMANGO: กลิ่นมะม่วงสุก รสชาติผลไม้เขตร้อน ผสานความเย็นสุดขั้วจากเมนทอล

FrznMINT: กลิ่นสเปียร์มิ้นท์เย็นสดชื่น

FrznPINA: กลิ่นสับปะรดผสานความเย็นสุดขั้วจากเมนทอล

Size: 60ML

Nicotine Strengths: 3MG

70% VG